ผลงานและรางวัล

รางวัลเกียรติยศ

ผลงานดีๆ และมีคุณค่า เป็นความภาคภูมิใจของเรา

ผลงานวิชาการ-วิจัย

การทำประโยชน์และส่งเสริมด้านวิชาการแก่ชุมชนและหน่วยงานต่างๆ

สหกิจศึกษา

ทำงานอย่างมืออาชีพในสายงานของศาสตร์

SCT Young Blood

ผลงานแบบคูล ๆ ของเด็ก SCT